GDPR

Hur vi behandlar dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter vi kan tänkas ha på Dig som kund.

Namn, telefonnummer, adress, mailadress samt bilder tagna i samtycke i samband med styling.


Kundlogg


Uppgifter kring hår och hårkvalitet, färgbehandlingar. Franslängder och kvalitet även eventuell överkänslighet. Vilka behandlingar som gjorts på dig tidigare samt tidigare och kommande bokningar. Kan även förekomma kundjournal i samband med massage och art-neuro detta i samråd med dig som kund. All denna information loggas för att underlätta vårat arbete men även för att du ska få en bättre och mer enhetlig kundupplevelse.


Bokningar


Bokningar görs via oss personligen eller genom vår webbokning cliento.com (cliento garanterar att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR). Även kundlogg hanteras genom cliento bokningssystem.


Bilder


Bilder som vi innehar tas endast med ditt fulla samtycke. Bilderna kan komma att användas i marknadsföringssyfte samt i konstnärligt syfte i exempelvis i portfolio.

Vi kommer aldrig att sälja bilder vidare till tredjepart om detta inte är skriftligt överenskommet i form av ett photo-release kontrakt.

I samarbete med fotograf kommer vi skriva separata överenskommelser.


Kundregister


Genom iZettle skickas förfrågan om du vill vara del i vårat kundregister för att få utskick om eventuella kampanjer och medlemskvällar. Detta är något som du själv måste godkänna för att du ska bli registrerad. (iZettle garanterar att dina uppgifter  behandlas i enlighet med GDPR)


Mail


Avslutade mailkonversationer som ej längre har någon relevans kommer att raderas kontinuerligt. Mailadresser sparas även i vårat bokningssystem (cliento) för att ni ska kunna få bekräftelse via mail.

I samband med köp kan du välja att få din kvittering via mail eller sms detta görs via iZettle och din mail eller telefonnummer kommer vara kopplat till ditt kontokort.


Fakturering


I samband med fakturering kommer vi ta in de uppgifter som krävs av skatteverket för att skapa en fullständig faktura, detta innefattar fullständigt namn, bostadsadress och vilken tjänst eller produkter som köpts. Detta kommer sparas i respektive företags bokföring i minst sju år framöver i enlighet med skatteverkets regler.